Райна, Антон и Джони Раданови – Мъка ме налегна

Мъка ме налегна майко моя, на гурбет да ида,
на гурбет да ида майко моя, преку три границе.
У тугя земя многу далеко, преку три границе.

Сърце ме заболи, кога ви оставих тъжни и разплакани,
пусти пари, майко ме караха от вас да се раздела.(x2)

Село запустело, къщи затворени, дворове разградени,
а като се сетам девет години, откак майко не ме виде.
А като се сетам девет години, младостта ми отиде.

Ай да се врата, майко моя мъката е голема,
коренот ме влече дома да си ида, роден край мой да вида.
Коренот ме влече дома да си ида, стара майка да вида.

Scroll to Top