Райна – Гинка

Влезнала е Гинка мамо, влезнала е Гинка,
Дино ле Ленче, любе ле мое.
В долна ми градинка мамо, в долна ми градинка мамо,
Дино ле Ленче, любе ле мое.

Да набере Гинка мамо, да набере Гинка,
Дино ле Ленче, любе ле мое.
Лятна мерудийка мамо, лятна мерудийка,
Дино ле Ленче, любе ле мое.

Не набрала Гинка мамо, не набрала Гинка,
Дино ле Ленче, любе ле мое.
Лятна мерудийка мамо, лятна мерудийка,
Дино ле Ленче, любе ле мое.

Там завари Гинка мамо, там завари Гинка,
Дино ле Ленче, любе ле мое.
Двама луди, млади мамо, двама луди, млади,
Дино ле Ленче, любе ле мое.

На стол седяха мамо, на стол седяха,
Дино ле Ленче, любе ле мое.
Агне ядяха мамо, агне ядяха,
Дино ле Ленче, любе ле мое.

Вино пияха мамо, вино пияха,
Дино ле Ленче, любе ле мое.
Те се разлудяха мамо, те се разлудяха,
Дино ле Ленче, любе ле мое.

Те се разлудяха мамо, те се разлудяха,
Дино ле Ленче, любе ле мое.
Снощи се чаках мамо, снощи се чаках,
Дино ле Ленче, любе ле мое.

Та заради кого мамо, та заради кого,
Дино ле Ленче, любе ле мое.
Та заради Гинка мамо, та заради Гинка,
Дино ле Ленче, любе ле мое.

Гинкината снага мамо, Гинкината снага,
Дино ле Ленче, любе ле мое.
Тънка топола мамо, тънка топола,
Дино ле Ленче, любе ле мое.

Гинкиното лице мамо, Гинкиното лице,
Дино ле Ленче, любе ле мое.
Червен трендафил мамо, червен треднафил,
Дино ле Ленче, любе ле мое.

Scroll to Top