Райна – Ой ле, Ружо

Ой ле, Ружо, бела Ружо, бела Ружо, първа Севдо,
ако цъфтиш, каде цъфтиш, на два друма, две яболки.

На два друма, две яболки, на третата славей пее,
на третата славей пее, славей пее, ем говори.

Славей пее, ем говори, ой ле, Ружо, бела Ружо,
ой ле, Ружо, бела Ружо, изгори ма, изсуши ма.

Изгори ма, изсуши ма, направи ма сухо дърво,
направи ма сухо дърво, сухо дърво, яворово.

Все ни радва сонце, че ма направих ма, надхитрува,
взе ми огин, запали ма, направи ма прах и пепел.

Ой ле, Ружо, бела Ружо, бела Ружо, първа Севдо,
ако цъфтиш, каде цъфтиш, на два друма, две яболки.

Scroll to Top