Руши Видинлиев – Bg Tv

Гледаш през екрана лъжи,правиш фото шок на страха си.Искаш блясъка на звезди, но когато си без звук има ли причина да си тук.Кой беше твоя сън и как излиза вън вторият ти план май отдавна е централно спрян.Как мислиш пак ли спиш, какво ще промениш пак ми напомни този век ли ти принадлежи.Шепнеш от корица в лош вид, крадеш цял колаж на друг чужд вид.Криеш, че си ранен елит, но е рано за къде закъсняваш май за никъде.Кой беше твоя сън и как излиза вън вторият ти план май отдавна е централно спрян.Как мислиш пак ли спиш, какво ще промениш пак ми напомни този век ли ти принадлежи.Кой беше твоя сън и как излиза вън вторият ти план май отдавна е централно спрян.Как мислиш пак ли спиш, какво ще промениш пак ми напомни да те гледам по Бе Ге ТВ.Минах вече през този свят, през смях и през тъга, и хиляди лица бели дрехи на кален фон не водят никога към прав тон.Кой беше твоя сън и как излиза вън вторият ти план май отдавна е централно спрян.Как мислиш пак ли спиш, какво ще промениш този век ли ти принадлежи.Кой беше твоя сън и как излиза вън вторият ти план май отдавна е централно спрян.Как мислиш пак ли спиш, какво ще промениш пак ми напомни да те гледам по Бе Ге ТВ

Scroll to Top