Руши Видинлиев – Така те искам

Искам устните ти по мен Искам плътта ти от сатен Искам да изтръпна от това Искам да задвижа любовта Искам да помниш усетаИскам да те събуди греха Искам със шепот да крещиш Искам сега да не мълчишТи в съня ми Изпълваш мечтиБъди там С инстинкт аз откривам те самЩе дам това, което искаш Искам да искаш Всичко от менеДай ми от тебе… Две тела пленениСме във скрити мислиВсе така те искамТака те искамИскам да слеем влажносттаИскам да трепериш от страсттаИскам заплетени косиИскам дори и сълзиИскам танц от голотаИскам и сам да…Искам да мислиш и за друг Искам края да не е тукТи в съня ми Изпълваш мечтиБъди там С инстинкт аз откривам те самЩе дам това, което искаш Искам да искаш Всичко от менеДай ми от тебе… Две тела пленениСме във скрити мислиВсе така те искамТака те искам

Scroll to Top