SAVOV – “Чужди неща”

Леден въздух вдишам аз ,от лед и от тъга.Леден смисъл има тазомраза без вина.Леден поглед-тъмнина,огрява между нас.Няма вече светлинаи няма вече страст.Чужди са ми днес нещата,чужда ми е светлината.Чуждо ми е всичко там,навън.Чужди са ми вън цветята.Чужда си и ти самата.Но без теб не мога да съм,знам!Аз забравих всичко днес,забравих любовта.И намразих всички тез неискрени слова.Аз намразих всичко днеси чужд ми е света.Чужд е спомена за теб,но пълни ме с тъга.

Scroll to Top