Сборна Формация – Нека

КОЛКО ТЪГА ПО СВЕТА ОЩЕ ИМА
И КОЛКО СТРАХ ВЪВ ДЕТСКИТЕ ОЧИ
И БЕЗ ПОДСЛОН В НАЙ-СВИРЕПАТА ЗИМА
ТЕ ЗНАЯТ, ЖИВОТЪТ ГОРЧИ

ТАЗИ ЗЕМЯ, НАБРАЗДЕНА ОТ РАНИ
ОЩЕ КЪРВИ И ОЩЕ СТРАДА ТЯ
КОЛКО ДЕЦА РАСТАТ НЕРАЗБРАНИ
НЕКА ДАДЕМ НАШИЯ ГЛАС
СВОЯТА ЛЮБОВ НА СВЕТА

ЗА МИРЕН СВЯТ, ДА БЪДЕ СВЯТ ЧУДЕСЕН
МЕЧТИ ДА ИМА, ЩАСТИЕ И СМЯХ
И СВЕТЛИНА, И СИНИ ДНИ
И СЛЪНЧЕВ ДЕН ЗА ТЯХ ЗА ХОРАТА
НЕКА ДА ПОМОГНЕМ НА ХОРАТА В БЕДА
ДА ПРЕМИНЕМ ПРЕЗ ОГЪН И ВОДА

СВЯТ СЪС МЕЧТИ И ЛЮБОВ
СВЯТ БЕЗ СЪЛЗИ, СВЯТ БЕЗ ПЕЧАЛ

НЕКА ДАДЕМ ОТ СЪРЦАТА ЧАСТИЦА
НЕКА ДА СПРЕМ БЕЗУМНИЯТ БЯГ
ХОРА ДОБРИ, РАЗТВОРЕТЕ ЗЕНИЦИ –
ВИЖТЕ НАЙ-БЕЛИЯТ СНЯГ
НЕКА ЗА МИР ДА ПОМОЛИМ И БОГА

ДА НЯМА ГЛАД, ДА НЯМА И БЕДИ
СВЯТ БЕЗ СЪЛЗИ, БЕЗ ПЕЧАЛ И ТРЕВОГА
НЕКА ДАДЕМ СВОЯТА ЛЮБОВ
И ДА ОСТАВИМ СЛЕДИ

ЗА МИРЕН СВЯТ, ДА БЪДЕ СВЯТ ЧУДЕСЕН,
МЕЧТИ ДА ИМА, ЩАСТИЕ И СМЯХ
О-О-О-ОООООО
И СВЕТЛИНА, И СИНИ ДНИ
И СЛЪНЧЕВ ДОМ ЗА ТЯХ, ЗА ХОРАТА

ЗА МИРЕН СВЯТ, ДА БЪДЕ СВЯТ ЧУДЕСЕН,
МЕЧТИ ДА ИМА, ЩАСТИЕ И СМЯХ
И СВЕТЛИНА, И СИНИ ДНИ

СВЯТ БЕЗ СЪЛЗИ, СВЯТ БЕЗ ПЕЧАЛ (2)
И ЛЮБОВ, И ЛЮБОВ, И ЛЮБОВ
СВЯТ БЕЗ СЪЛЗИ, СВЯТ БЕЗ ПЕЧАЛ
СВЯТ СЪС МЕЧТИ и ЛЮБОВ…. (2)

И ЛЮБОВ…………..

Scroll to Top