– Седнало е Джоре Дос

Седнало е Джоре Дос, седнало е Джоре. Ти лудо Джоре Дос, Ти си лудо Джоре. Вънка на вратици Дос, вънка на вратици. Ти лудо Джоре Дос, Ти си лудо Джоре. Шарен чорап плете Дос, шарен чорап плете. Ти лудо Джоре Дос, Ти си лудо Джоре. Кому че го дадеш Дос, кому че го дадеш? Ти лудо Джоре Дос, Ти си лудо Джоре. Който мене сака Дос, който мене сака. Ти лудо Джоре Дос, Ти си лудо Джоре.

Scroll to Top