Щурците – XX Век

Вечно нямаме времегоним нови проблеми .Всеки ден всеки часнякой сочи към нас .Още щом се събудимскачаме като лудиИ политаме паксякаш гониме влак .Нервите се обтягат ,но така се налага -в този 20- ти векс динамичен човек ,механичен човек ,прозаичен човек ,алергичен човек ,невротичен човек .Утре пак ще ни кажат ,че лениви сме даже .Други бързат пред насгонят всеки час .Но какво да направимима по-добри /2 ,затова да забравимболката дори / 2Някой чупи рекорда ,някой пада зад борда .Продължавай напред !Тука има си ред .Прелетяват сезониние времето гоним .Ето спира се то ,да ни пита защо /4Няма как , но е времевсеки бърза , знам / 2И не можем да спремеще те гоним до край .И когато далечеи по своя финалдруги чакат вечесвоя стартов сигнал20 -ти век /6

Scroll to Top