Сигнал – Липсваш Ми

Лятна любов, уж на шегана’ште длани събраи ни увлече така,в една красива игра.Лятна любов, мила играсвърша с първия мраз,и се превръща в следа,дълбока нейде във нас.Замина твойя влак,покри земята сняг,но все по-силно осъзнавамкак ми липсваш…Припев:Липсваш ми, във ледените утрини,липсваш ми, и вечер край огнището.Липсваш ми, в забързаните делници,липсваш ми, в усмихнатите празници…Лятна любов, уж на шеганаш’те длани събраи ни увлече така,в една красива игра.Лятна любов, мила играсвърша с първия мраз,и се превръща в следа,дълбока нейде във нас.Замина твоят влак,покри земята сняг,но все по-силно осъзнавамкак ми липсваш…Припев:Липсваш ми, във ледените утрини,липсваш ми, и вечер край огнището.Липсваш ми, в забързаните делници,липсваш ми, в усмихнатите празници…липсваш ми …

Scroll to Top