Сигнал – Защо

Защо пада звезда, какво е тя – усмивка или сълза ?Може би знам, знам – на любовта е знак,вечен знак в нас, в нас, всяко “защо”.Защо пада човек, какво е той – усмивка или сълза ?Може би знам, знам – на любовта е знак,вечен знак в нас, в нас, всяко “защо”.Чуй този вик, който стига звездата гореи звездата, във гръдта която говори.Може би знам, знам – на любовта е знак,вечен знак в нас, в нас, всяко “защо”.Чуй този вик, който стига звездата гореи звездата, във гръдта която говори.

Scroll to Top