Сиси – Сестра брата кани

Сестра брата кани на вечера,
хайде, хайде, братко да вечераме.(x2)
Вечерайте, сестро, мен не чекайте,
я сум яло сестро во меаната.(x2)

Яло, пило сестро, сум се напило,
голем золум сестро сум направило.(x2)
Я сум убил едно младо момче,
сега они бара, кръвнината.(x2)

Айде, айде брате да вечераме,
за кървнина, брате, колай има.(x2)
Сестра има брате девет сина,
ке прежали едно, син на майка.(x2)

Жално седи майка, солзи рони,
кой е сине майка да прежали.(x2)
Прежалила майка най-малото,
най-малото майка, най-убавото.(x2)

Scroll to Top