СкандаУ – Майка му стара

Искаш пак да ме има,
но не знаеш ли, че аз съм твоите сълзи.
Питаш ме дали истина
нали ми ка'а, че не даваш даже пет пари.
Зная, зная, че питаш от къде посрещам деня
виждам очите ти крещят
"Спаси ме, майка му стара".

[Припев:]
Ти ми каза да се махам, ся ми казваш – "Идвай".
Спомням си, че ми каза – "Душата ми била Сахара".
Сега ме молиш да остана, аз ти казвам – "Стига".
Ти си в ръцете му, а очите ти крещят
"Спаси ме, майка му стара".

Но в твоите сълзи дали ме има
или за тебе те боли, че друг те взима.
И в твоите очи лъжа ли има
как плачеш без сълзи.

Вземи последния залък
майната ми на мене аз дали съм ял.
Хвърли насам последния камък
далече съм от цял.
Вземи очите ми, черни са дните ми
всичко съм видял.
И нищо друго не искам
стига ми това което съм дал.

Нека знам, че си струва
готов съм да давам безкрайно.
В живота ми само гостуват
държат да е тайно.
И накрая в душата е игли и боклуци
като не оставена гара
с тия юмруци, кой да ударя
кажи ми, майка му стара.

[Припев:]
Ти ми каза да се махам, ся ми казваш – "Идвай"
спомням си, че ми каза – "Душата ми била Сахара".
Сега ме молиш да остана, аз ти казвам – "Стига".
Ти си в ръцете му, а очите ти крещят
"Спаси ме, майка му стара".

Но в твоите сълзи дали ме има
или за тебе те боли, че друг те взима.
И в твоите очи лъжа ли има
как плачеш без сълзи
кажи ми, майка му стара.

[Припев]

Но в твоите сълзи дали ме има
или за тебе те боли, че друг те взима.
И в твоите очи лъжа ли има
как плачеш без сълзи
кажи ми, майка му стара.

Scroll to Top