Skiller – Za Edno

Всеки ден за мен, дори леко откачен,с оптимизъм зареден е.Заобиколен е всеки един проблем.Вдъхновен момент, само с теб споделен,от времето освободен е.Така се чувствам много добре.Заедно нека да отлитаме.За едно съм сигурен, че си мислим с теб.Заедно с теб всичко забравям.Заедно …?Тик-так, тик- так, времето лети- факт.Пак влизам в такт и няма връщане назад.Всеки разпознат знак ми казва чат-паткак човекът младтрябва да бъде ярък цвят на този свят.И пак.Затихващи струни- светът спира да се върти,но чувам ритъма на сърцето ти.В такива дни пред нас отворени са всичките врати.И в този миг като магнит в теб съм впит,защото виждам в очите ти мечтите си.Аз и ти- и нека времето лети.

Scroll to Top