Слави Трифонов и КуКу Бенд (Ку-Ку) – Кога зашумят шумите

Кога зашумят шумите, буките,кога зашумят шумите, буките.Кога зашумят шумите,плачат за войводата, капетано.Кога през село пойдете, пойдете,кога през село пойдете, пойдете.Кога през село пойдете,с коне да не тропате, ама тропате.Да не ви чуе майка ми,старата,да не ви чуе майка ми,старата.Да не ви чуе майка ми,ке ви пита за мене, ама за мене.Къде е син ми Костадин, Костадин,къде е син ми Костадин, Костадин.Къде е син ми Костадин,Костадин-войводата, капетано.Син ти се, майко, ожени, ожени,син ти се, майко, ожени, ожени.Син ти се, майко, ожени,за една македонка поробена.

Scroll to Top