Слави Трифонов и КуКу Бенд – Сестра брата кани

Сестра брата кани на вечера
Айде айде брате да вечераме
Вечеряйте сестро мен не чекайте
Я сум било сестро у меаната./2

Яло пило сестро сум се опило
Голем золум сестро сум направило
Сум заклало 1 син на майка
Сега они барат кръвнината./2

Айде айде брате да вечеряме
За кръвнина брате колай бива
Сестра има брате 9 сина
1 сине сестра ке прежали./2

Цела нокь седи сестра солзи рони
Кое сине майка да прежали
Прежалила сестра най малото
Най малото сестра най убавото./2

Scroll to Top