Славка Калчева – Манолска сватба

Седни мамо да ти кажа, къде ходих, къде седях,
на Манолска мамо сватба, с моите верни дружки. (x2)

Манолче мила мамо, вкъщи градят, сватби правят,
сватби правят най-големи, на моми и на ергени. (x2)

На дечица мила мамо, песни пеят, за да водят,
майки им се радват и хубави сълзи ронят скрито. (x2)

Аз ще ида мила мамо, в Маноле на хорото,
да играя и да пея, мъката си да разсея. (x2)

Scroll to Top