Стефка Съботинова – Притури Се Планината

Притури са планината,че затрупа два овчеря,че затрупа два овчеря,два овчеря па другаря.Първи моли, пусни мене,мене чака първо любе,втори моли, пусни мене,мене чака стара майка.Прага отваря планината,ха ги пази два овчеря,любе жали ден до пладне,майка жали чак до гроба.

Scroll to Top