Светльо & The Legends – Черно море

Муряците са връщат
от бурното морие,
връщайки си мислят
кой им – жиенските орие.

Мурякът се напива
от силното питие,
а жена му пак го чака,
но и “съ ибие”.

Ша ли оплиетием концити
ако пийм екс
ща ли приепотими мишци
ако има сиекс.

Хванем ли се на хорото
не ще пуснем се
кой за палците се хване
ще го отнесе.

Припев:

Въй, ти Чиерно морие
защо тъй риевеш
мойта буйна, вуйна младост
ще да приебиеш.

Scroll to Top