Тутурутка – Велик е нашия войник

Ако се мислиш за голям умникела в казармата да видиш че въобще не си велик(велик,велик,велик)О-о-о не си велик (НЕ)Там ще обядваш само с хляб и солще носиш дрехи колкото да не личи че ходиш гол(Да ходя бос и гол)О-о-о ходиш гол (ДА)На плаца цял ден ще набивам крака през нощта на пост ще дремя скътан в някой храсталак(На пост ще дремя аз)О-о-о скрит в храсталак (ДА)Ще ставам всяка сутрин точно в 6а моето гадже ще живее вече с друг на друг адрес(На друг адрес е тя)О-о-о с друг е тя (ДА)Ще има гърч за мен всеки денЩе има гърч за тебе всеки ден и ще проклинаш защо изобщо си ти си бил роден(Защо роден съм аз?)О-о-о ??????? съм аз-аз (ХАХАХА)За мене няма повече животнапред назад бегом мирно кръгом????? напред назад бегомО-о-о като скот (СКОТ)И всеки ден е миг от вечносттано мъж да съм роден сега била е моята съдба(Мъж да бъда аз)О-о-о каква съдба (ДА)В казармата ела О-о-о каква съдба (ДА)Ако се мислиш за голям умникела в казармата да видиш че въобще не си великВОЙНИК Е НАШИЯ ВЕЛИК ВОЙНИК ВОЙНИК ВОЙНИК

Scroll to Top