Валентин Велчев, Ели Кордева и Светоглас – Ванга

Тук, на Рупите, земя свещенна,
живееше светица българска,
наричахме я всички Баба Ванга
и ние бяхме нейните деца!
Наричахме я всички Баба Ванга
и ние бяхме нейните деца!

Тук, на Рупите, земя свещенна,
камбанен звън в небето откънтя –
от църквата ни гледа Баба Ванга
и думи със любов ни завеща!
От църквата ни гледа Баба Ванга
и думи със любов ни завеща:

Обичайте се много! Вервайте във Бог!
Бог обича нашата земя!
България ке биде, нема да погине,
ке я знае целио свет!
България ке биде, нема да погине,
ке я знае целио свет!

Тук, на Рупите, земя свещенна
лекуваше тя нашите души
и предана на Бог с любов неземна
на Рупите тя храм ни построи!
И предана на Бог с любов неземна
на Рупите тя храм ни построи!

Сега сме тука всички, пред твоя храм свещен,
който със любов ни завеща –
името ти свято, ще помним Бабо Ванге,
приеми ти нашия поклон!
Името ти свято ще помним Бабо Ванге,
и думите ти казани с любов:

Обичайте се много! Вервайте във Бог!
Бог обича нашата земя!
България ке биде, нема да погине,
ке я знае целио свет!
България ке биде, нема да погине,
ке я знае целио свет!

Scroll to Top