Валентин Велчев – Коледно хоро

Ой Коледо, мой Коледо,
роди ни се Боже чедо!
Ой Коледо, мой Коледо,
Бог ни прати Боже чедо!
Коладе ле! Коладе, коладе ле!

Веят бели вихри зимни,
пеят дните празничните химни!
Мир да има на земята –
всички хора да са братя!
Коладе ле! Коладе, коладе ле!

Ой Коледо, мой Коледо,
роди ни се Боже чедо!
Ой Коледо, мой Коледо,
Бог ни прати Боже чедо!
Коладе ле! Коладе, коладе ле!

Звезда свети във небето,
грейва вяра във сърцето!
И камбаните звънят,
младенеца да славят!
Коладе ле! Коладе, коладе ле!

Ой Коледо, мой Коледо,
роди ни се Боже чедо!
Ой Коледо, мой Коледо,
Бог ни прати Боже чедо!
Коладе ле! Коладе, коладе ле!

Коледарите, децата
вяра носят, радост в белотата!
Нека да е светлина!
Нека има доброта!
Коладе ле! Коладе, коладе ле!

Scroll to Top