Валентин Велчев – От Враца до Дунава

В българската къща, мамо, ти си ме учила
винаги да има, мамо, вино и ракия,
с вино и ракия, мамо, чужди да нагостя,
чужди да нагостя, мамо, къща да отсрамя!

Българската радост, мамо, в танци се излива,
в танци се излива, мамо, на мегдан широки,
на хорото право, мамо, всеки се захваща,
право го играе, мамо, чак до реката!

От Враца до Дунава!
Твои са Балканите, нивите, ливадите!
Твой съм, твой съм, майчице земя!
Майчице земя!

Българската гордост, мамо, в песни се излива,
в песни се излива, мамо, за юначни хора,
ние имаме ги много Христо Ботев, Левски
Христо Ботев, Левски, мамо, чак до нас, мамо!

Българската щедрост, мамо, никъде я няма –
тя неканен гост не връща, всеки приютява,
само хляб и сол да има, и тях ще извади,
дай на българина, мамо, щедро да раздава!

От Враца до Дунава!
Твои са Балканите, нивите, ливадите!
Твой съм, твой съм, майчице земя!
Майчице земя!

В българската къща, мамо, ти си ме учила
винаги да има, мамо, вино и ракия,
с вино и ракия, мамо, чужди да нагостя,
чужди да нагостя, мамо, къща да отсрамя!

Българската радост, мамо, в танци се излива,
в танци се излива, мамо, на мегдан широки,
на хорото право, мамо, всеки се захваща,
всеки се захваща, мамо, и песен подхваща!

От Враца до Дунава!
Твои са Балканите, нивите, ливадите!
Твой съм, твой съм, майчице земя!
Майчице земя!

Scroll to Top