Василка Карадалиева – Карамфилчето

Ако се зажениш, мене да си вземеш,
мене да си вземеш Доне мамина
Ако се зажениш, мене да си вземеш,
мене да си вземеш Доне мамина
Карамфилчето, кара, карамфилчето
китка медена мен донесена
Карамфилчето, кара, карамфилчето
китка медена мен донесена
Аз ще ти купя сърмено коланче,
Сърмено коланче, Доне мамина
Аз ще ти купя сърмено коланче,
Сърмено коланче, Доне мамина
Карамфилчето, кара, карамфилчето
китка медена мен донесена

Scroll to Top