Виевска Фолк Група – Руса майка плетеше

Руса майка плетеше и хитро учеше,
русо мое дощерьо, а да бодиш нивеста.

А да бодиш нивеста, у кральови дворове,
ти мой зай от поне, ако проти, ни дано.

Ако проти, ни дано, темни черски ключове,
да отвориш темница, да разпусниш якире.

Да отвориш темница, да разпусниш якире,
той е братче адничко, той е само самичко.

Scroll to Top