Виевска Фолк Група – Сьоднал е млад Терзия

Сьоднал ми е млад терзие
млад терзие – абаджие.
Та льо крои, та льо шие
момин фустан, геверзиен.
Тальо крои, тальо шие
момин фустан, геверзиен.
От дол иде малка мома,
малка мома, бела Рада.
Тальо върви, тальо гльода,
тальо пита млад терзие.
Кому шиеш фусстан чекан,
фустан чекан геверзиен.
Теб го шия малка моме
да го носиш да са гизидш.
Да са пукат душманите
Хем и мойне, хем и твойне!

Scroll to Top