Виевска Фолк Група – Яно ле, Янчице

Яно ле, Янчице, майка си Янка главила
Яно ле, Янчице събота срещу ниделя.
Яно ле, Янчице, до пладне оди главена
Яно ле, Янчице, след пладне китка форлила.
Яно ле, Янчице, до пладне оди главена,
Яно ле, Янчице, след пладне порстен ворнала.
Яно ле, Янчице, майка си Янка питаше,
Яно ле, Янчице, оти си порстен ворнала?
Мале ле, майчице, кога си мене главила,
Мале ле, майчице, оти не си ма питала.
Мале ле, майчице, оти не си ма питала
Мале ле, майчице, дали го галя или не.

Scroll to Top