Vilito – Мед от класа

Мед,мед от класа…

1,2,3,очите ми са пълни с сълзи,
1,2,3,обичам те любов, ела ме прегърни,
1,2,3,нещата са пълни с тъга,
1,2,3,мили ела при мен сега…

Мед,мед от класа…

4,5,6,ще се убия, само заради теб ,
4,5,6,обичам те, обичам те, обичам те,теб,
4,5,6,искам те мили,мили,мили мой,
4,5,6,ще си останеш моя bad boy…

Мед,мед от класа…

1,2,3,очите ми са пълни с сълзи,
1,2,3,обичам те любов, ела ме прегърни,
1,2,3,нещата са пълни с тъга,
1,2,3,мили ела при мен сега…

Мед,мед от класа…

Върни ми,върни ми, върни ми сърцето,
боли ме, боли ме, боли ме моето .
Върни ми,върни ми, върни ми сърцето,
боли, боли, боли и твоето, и твоето.

Мед,мед от класа…

Разтяпам се като мед !

Scroll to Top