Яница – Виновна

Съжалявам, че бързах да се прибера
като най-не очакваш, без да позвъня.
Толкова исках да се зарадваш ти,
че имам нужда да съм в ръцете ти.
Всичко друго очаквах, не и да разбера
в очите й пише, не съм единствена.
Нещо да кажеш, например, защо?
Толкова ниско да паднеш, не е било.

[Припев:]
Давай, виновна изкарай ме
обиждай, удряй, чупи
стиснал зъби, повтаряй ми пак лъжите си.
Дума няма да кажа,
но няма да се откажа.
Още веднъж ако се случи и аз ще изневеря.
Давай, виновна изкарай ме,
когато виновен си ти,
че съм луда, повтаряй ми пак лъжите си.
Както поглед навеждам и както слаба изглеждам
още веднъж ако се случи и аз ще те нараня.

Всичко друго очаквах, не и да разбера
да стана свидетел на изневярата.
Нещо да кажеш, например, защо?
Толкова ниско да паднеш, не е било.

[Припев:]
Давай, виновна изкарай ме
обиждай, удряй, чупи
стиснал зъби, повтаряй ми пак лъжите си.
Дума няма да кажа,
но няма да се откажа.
Още веднъж ако се случи и аз ще изневеря.
Давай, виновна изкарай ме,
когато виновен си ти,
че съм луда, повтаряй ми пак лъжите си.
Както поглед навеждам и както слаба изглеждам
още веднъж ако се случи и аз ще те нараня.

Scroll to Top