– Златоградски Диалект

хей лу еитува лафим ейсейхадя,дено манговоно пода са напия студена водаятце ми мрази на ногисе, заенва надевам вълнени джорапе я сам от шоуно кутроно хапе реках ейнейка майка, фуля на скамейка майканемой ми са пленди ейнаков будалево от ше рукна бобайка майкаоу една кокуда щи хласна, льъ бръ хастакък да го сторя ейсва ага си ейсъква грехлъчкачолечка мучка с голюма къща лафя за пъльшове, пълшок коит са мъсконо..будалев соратник ше го сторя пататник ейсой ден некав камен строши пенджурана от твояса одаянебой са бре пъльх енва бех яам що е ейсва комшу, стойни бра ханаливам пълен шупчек с ракияага са упия нахтаран за капияна не мога да го найдапамета ми се изтрива, Беловидово и Даръдере са двесастари имена на Златоград, диалектъс е ейсакъв пак я сам богатага познавам ейсакива люде като Вено стоян и митакот лани до ейсе ятце много вода е изтекла и ша течедорде дойде вакутян сахатян да спре,сабалян с кавя а вечерън до дено стигниме и пакна ногисе, ще се вдигнеме и пак ще пищи хавъсамоо рука такова будалево че ма заболева главаса шуно и да правиш будин день ще си идиш от хавъсабърадно не ще да ме слуша ама ше ги удря вритно какно удрям боксова крушане ги галя и енева от кауша ама нема да откажа със тех да пушавай тенкю пелтека, третия възфатам а след като изпил самнатрясках се всъщност по златоградски наковах сеи мен не мъ я от мъ я, викат, че мъ я пък не мъ я възфатам я луд съм и с бутилка светкам та в главатаи като шанав блеиш из махалата и отзувай са колкото искашза това че си бил най – добрия в игратанабахта в киртака сахатя ми тиктакавреме за зелева сала, с други думи кача-ка и рукам на митакаа го найде, найдах ги е , поимай ги и айдев наши мохабети дръж се в коплети тук не става дума за валута ейсе сме в кюпа дупа дупа реплики по дупа емсито ще го духа щото ейся не вдява хич не му е ясно от не ставашибани бурсуци в тюфлеците ви ще го набия оти можем да се браним, на бургия ще станим да ви изкъртимльъ се кви ги кърпим хей идите ама се не видите на нищо не мясате от ейней изнасятедокато втасате яваш яваш го караме с нашияс екипажжуля мощно ракия и лимонада да ви го кладаказа като през 83-а с лада ятце сам рахать във ейсоя геч сахатьсъс широки дрипи сам ейсакъв чишит инатьда рукам късно избегал хайванинага не галиш диалекта плендо не та не галимам ейнейка е, енейка е бръам не хасидере а хаджимале ейтамдено сбрахме са опихме са сефте с Юркана и Венои сторихме ейсакъва песна и нашана не е лесна пъльх за сливата не бръсна ага та не галя ща тръснаща примажа ща цънна в една гьобра льъ бра за ейсева постъпки я хаир ли нема да сбераза вам не знам я сам си доволка до болкапеснана до ейтува и енва енолков майка

Scroll to Top